vstup do klientské sekce
- přehledy (data, VoIP), faktury, profil

Kamerové systémy

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazovní záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů.

Skládá se z kamer, hardwarového vybavení (hard disku, monitoru) a software. Může být doplněn i o mikrofony a reproduktory, a téměř vždy o záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat.

Současnost

Od devadesátých let čelí veřejné prostory exponenciální invazi kamer, jejíž rozsah je přinejmenším sporný. S kamerami se setkáme na ulicích v centrech měst, obchodech, dopravních uzlech, silnicích, vstupech do objektů, restauracích atd.

Kamerové systémy jsou často zřizovány pod záminkou potírání kriminality, jejich zřizovatel tedy přistupuje ke každému (chodci, zákazníkovi, řidiči) jako ke zločinci.

Státní, natož firemní provozovatelé kamerových systémů nezveřejňují natočené záznamy ani identitu jejich obsluhy. Veřejnost tedy neví, kdo sedí za monitory, je-li například trestně bezúhonný, netrpí-li duševní poruchou, je-li zkorumpovatelný, a na sledování jakých objektů a osob se zaměřuje a jak se záznamy nakládá.

Doba držení záznamu může být omezena zákonem. Prakticky je však lhůta držení nahrávky obtížně kontrolovatelná, protože do archivu nahrávek CCTV není možný, nebo obtížně prosaditelný veřejný přístup.

Novinky

Systém identifikace lidských tváří (facial recognition system). Umožňuje najednou rozpoznat tisíce obličejů konkrétních osob bez jejich vědomí. Kombinací CCTV a této softwarové nadstavby je vyvíjen způsob pro masové sledování lidí.

Automatizované seřazování obrazů z kamer je ve vývoji, takže pak by osobě před monitorem, odpadlo sledování záběrů z jednotlivých kamer a umožnilo jediné osobě pozorovat více kamer najednou. Tyto systémy nejsou sledovány lidmi přímo, ale počítačem vyhodnocujícím provoz a upozorní obsluhu na konkrétní atypický pohyb, oděv, zavazadlo, auto či osobu. V roce 2006 byl představen systém, kdy mikrofony spolupracují s CCTV. Jestliže mikrofon zaznamená zvýšený hluk, kamera automaticky nasměruje a zaostří na dané místo a upozorní obsluhu CCTV.
TFnet s. r. o., Masarykova 203, 468 22  Železný Brod, IČ 25471996, DIČ CZ25471996, bank. spojení: UniCredit BANK 524373000/2700