vstup do klientské sekce
- přehledy (data, VoIP), faktury, profil

Základní informace

Pro koho je služba určena

Pro domácí i firemní zákazníky, kteří chtějí optimalizovat náklady na telekomunikaci a nechtějí již nadále platit poplatky za pevnou linku. Telefonní číslo u naší společnosti je ve tvaru 484 35x xxx.

Popis

Naše společnost nabízí hlasové služby pomocí technologie zvané Voice over IP (VoIP). Toto řešení v poslední době získává na popularitě a představuje zajímavou alternativu ke klasickým hlasovým službám poskytovaných přes veřejnou telefonní síť. K využívání těchto služeb není potřeba mít pevnou linku, volání je řešeno přes nainstalované Internetové připojení, které ovšem musí splňovat minimální technické parametry: Rychlost připojení alespoň 128kbps v obou směrech (pro jednu telefonní linku). Připojení kvalitním spojem, který nebude vykazovat velkou ztrátovost - ideální jsou spoje firmy TFnet.

Ceník hovorného

Velkou výhodou používání našich hlasových služeb je skutečnost, že se neplatí měsíčně žádný měsíční paušál. Platíte jen to, co skutečně provoláte!

Destinace (Kč / min)
bez DPH vč. DPH
pevné linky v rámci ČR, ve špičce 7.00 - 19.00 hod 0,60 Kč 0,72 Kč
pevné linky v rámci ČR, mimo špičku 19.00 - 7.00 hod 0,40 Kč 0,48 Kč
mobilní sítě v rámci ČR 2,80 Kč 3,36 Kč
USA, Rakousko, Německo, Francie, Kanada, Maďarsko, Itálie, Slovensko, Polsko, Švýcarsko 1,80 Kč 2,16 Kč

účtování volání po první minutě v intervalu po 1 sekundě


Údaje pro nastavení služby

Po podpisu smlouvy obdržíte své nové telefonní číslo, SIP login a SIP heslo. Tyto údaje je potřeba zadat do vašeho koncového zařízení (IP telefon, IP brána) dle příslušných návodu (viz. "ke stažení"). Jestliže si zařízení koupíte od nás, zařízení budete mít již nastavené.

Údaje pro nastavení jsou následující:

  • SIP server: sip.tfnet.cz
  • Realm Domain: sip.tfnet.cz
  • Proxy, Registrar, Outbound Port: 5060
  • NTP server: time.tfnet.cz
  • Dialplan pro SPA1001 a SPA2101: (*xxxx|112|15x|[2-9]xxxxxxxxS0|00[1-9]xx.)

Ke stažení

TFnet s. r. o., Masarykova 203, 468 22  Železný Brod, IČ 25471996, DIČ CZ25471996, bank. spojení: UniCredit BANK 524373000/2700